[castellano] - [català]   

Com fer-se soci
Per “Fer-se” soci de la Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia, necessitem per la seva part, la documentació següent.:
  • Sol.licitut d’Ingrés 
  • Les dades personals
  • Número de comte corrent per domiciliar el pagament
  • Fotocòpia d’un document que acrediti la titulació.
Veure les avantatges per fer-se soci