[castellano] - [català]   

Premi Solidari
OBJECTIUS

La Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia (SCOE) atorga una Premi a una ONG que hagi fet un projecte solidari relacionat amb el desenvolupament de la salut buco-dental, és a dir en el camp de la Odontostomatologia, en les zones econòmicament deprimides del nostre país o dels països del tercer món.

Per participar en aquest convocatòria s’ha de presentar un projecte durant la Jornada Solidària, en la qual participen diverses ONGs, i presentar-lo per escrit a la Junta de la SCOE, amb la suficient antelació.

CARACTERÍSTIQUES DEL PREMI

El premi consisteix en una donació econòmica en metàl·lic i està dotat actualment amb un import de 3.000 euros.
És imprescindible justificar l'ajuda econòmica rebuda.

JURAT

La decisió del Jurat serà inapel·lable. Pel sol fet de presentar s’hi, totes les ONG concursants accepten les bases del premi. El Jurat estarà compost pels següents membres:

  • 3 membres de la Junta de la SCOE (President, Vice-president, i un altre membre designat per la Junta). 2 membres de la Junta de Joves Professionals.


CERIMÒNIA DE LLIURAMENT

El nom de la ONG guanyadora o guanyadores, així com la data i el lloc de la cerimònia del lliurament del premi es notificarà oportunament.
L’assistència de representants de la ONG guanyadora al acte de lliurament del Premi serà imprescindible.

NOTA IMPORTANT

La Junta de la SCOE es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, aquestes bases i també a modificar l’import econòmic del premi.
Any Autor
Guanyador 2007-08: Odontologia Solidaria
Guanyador 2008-09: Dentistas Sin Fronteras
Guanyador 2009-10: DENTALCOOP, Dr. Alberto Pérez Porro
Guanyador 2010-11: FUNDACIÓN ETIOPIAUTOPIA
Guanyador 2011-12: ONG - ZERCA Y LEJOS
Guanyador 2012-13: DENTISTAS SIN FRONTERAS


La Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia (SCOE), fa una donació  econòmica anual a un projecte determinat, relacionat amb el desenvolupament de la salut buco-dental a les zones econòmicament deprimides del nostre país i dels països del tercer món.
La “Jornada Solidària” es realitzarà el dia 11 de Febrer 2012, on tindrà lloc una reunió prèvia entre les diferents ONGs i es presentaran els projectes que opten a premi.    (CATALAN)